• Gói 11,990k

    Tiệc vừa cho 30-40pax gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ

    Tiệc vừa cho 30-40pax gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ

    Gói 11,990k

    Tiệc vừa cho 30-40pax gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ
    11.990.000
  • Gói 10,990k

    Tiệc vừa cho 30-40pax, gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ

    Tiệc vừa cho 30-40pax, gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ

    Gói 10,990k

    Tiệc vừa cho 30-40pax, gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ
    10.990.000
  • Gói 9,990k

    Tiệc nhẹ cho 20-30pax, gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ

    Tiệc nhẹ cho 20-30pax, gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ

    Gói 9,990k

    Tiệc nhẹ cho 20-30pax, gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ
    9.990.000
  • Gói 8,190k

    Tiệc nhẹ cho 20-30pax, gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ

    Tiệc nhẹ cho 20-30pax, gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ

    Gói 8,190k

    Tiệc nhẹ cho 20-30pax, gồm menu fingerfood, đồ uống tráng miệng, setup, phục vụ
    8.190.000

Main Menu

Mời bạn vào nhà!

Chào mừng bạn đến với ngôi nhà chung Familk – Milkbar Catering – Tiệm Bánh Tí Hon. Nơi đây chứa nhiều trái tim son trẻ, tâm huyết thanh xuân. Bạn sẽ tìm được thông tin:

Đặc biệt, đặt hàng và thanh toán đơn giản nhanh gọn.