Giỏ hàng

Giá trị cốt lõi Familk

Đây là giá trị cốt lõi của Familk suốt 6 năm qua.

Là kim chỉ nam hành động. 

Là gương soi chiếu bản thân để Familk team không bao giờ lạc lối. Dán thật bự giữa công ty, lâu lâu lại ngồi nghiền ngẫm thật nghiêm.

Làm gì thì làm:

- sản phẩm nguyên liệu luôn lấy TỰ NHIÊN làm yếu tố tiên quyết. Không thoả hiệp.

- sản phẩm dịch vụ tạo ra nhất định phải là thứ tốt nhất dành cho chính GIA ĐÌNH ba mẹ con cái, những người mình yêu thương

- đặt QUAN TÂM chân thành xuống trước trong mọi hành động lời nói để phát triển bền vững và cùng chiến thắng. Chỉ cần đóng góp sự tử tế nhỏ bé cho xã hội là đã đủ mãn nguyện rồi.